Contractul de servicii de Asistență Tehnică (AT)

Pe lângă cele 7 contrcate de lucrări (CL) descrise în capitolele anterioare, proiectul mai cuprinde un Contract de servicii de asistență tehnică (AT). Scopul contractului de AT îl constituie sprijinirea Operatorului Regional, S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., în supervizarea și managementul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, pentru implementarea cu succes a acestuia, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare.

Una dintre componentele Asistenței Tehnice (AT) o reprezintă supervizarea Contractelor de Lucrări. Echipa de AT are rolul de a superviza toate activitățile care se desfășoară în cadrul Contractelor de Lucrări, începând chiar din momentul atribuirii acestora. Dintre activitățile de supervizare desfășurate până acum enumerăm: emiterea de instrucţiuni către Antreprenor, aprobarea proiectului tehnic al Antreprenorului, măsurarea lucrărilor finalizate, verificarea calității lucrărilor, emiterea de certificate de plată, emiterea ordinelor de variaţie, monitorizarea progresul fizic al lucrărilor etc.

Pentru imagini de la lucrari, va invitam sa vizionati Galeria foto

Sunteti aici: Contracte Proiect Contract de servicii - Asistență Tehnică