Dicționar de termeni specifici
ADIB Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău
AGLOMERARE Zonă în care populația și/sau activitățile economice sunt concentrate suficient, astfel încât să fie posibilă colectarea apelor reziduale și dirijarea lor către o SEAU sau un punct final de evacuare
CLUSTER Mai multe aglomerări unite si deservite de un sistem de epurare si colectare central pentru apele reziduale.
FONDUL DE COEZIUNE este instrumentul financiar al UE destinat finanțării proiectelor privind protecția mediului și rețelelor europene de transport
G.I.S. Geographic Information System (Sistem Informațional Geografic)
PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU (POS Mediu) document strategic de programare a investițiilor din domeniul protecției mediului, cofinanțate din fonduri europene, pentru perioada de programare 2007-2013
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE (POIM) document strategic de programare a investițiilor din domeniile protecția mediului și transporturi, cofinanțate din fonduri europene, pentru perioada de programare 2014-2020
MASTER PLAN document strategic pe termen lung (30 ani). Are ca scop stabilirea și prioritizarea nevoilor și investițiilor pentru a realiza - cu cele mai mici costuri - deplina conformare cu directivele relevante ale CE ținând cont de suportabilitatea investiției pentru populație și de capacitatea locală de implementare
O.R. Operator Regional
SCADA Supervisory Control and Data Acquisition (Sistem de supervizare, control și achiziții de date)
STAP Stație de tratare apă potabilă
SEAU Stație de epurare ape
UAT Unitate Administrativ Teritorială
l.e. Locuitori echivalenți
s.p. Stație de pompare
Sunteti aici: Informații utile Dicționar de termeni specifici