Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare

O dată cu Aderarea la Uniunea Europeană (UE) România și-a asumat mai multe obligații care să contribuie la creșterea standardelor de calitate în diferite domenii fundamentale ale vieții economice, sociale și culturale ale locuitorilor. Domeniul protecției mediului este unul dintre domeniile în care, conform Tratatului de aderare la UE, țara noastră trebuie să facă progrese importante care necesită investiții concrete și consistente în sectoare percum gestionarea deșeurilor, sistemele de termoficare, protecția naturii, biodiversitatea și, desigur, infrastructura de apă și apă uzată.

Aceste investiții fundamentale, sunt susținute, în mare măsură de fonduri europene, precum Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Dezvoltare Regională. În domeniul protecției mediului, aceste fonduri sunt gestionate, în prezent, în cadrul programului de dezvoltare a infrastructurii de mediu POS Mediu 2007-2013 (Programul Operațional Sectorial Mediu - www.posmediu.ro) . Proiectul Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău este unul dintre numeroasele proiecte finanțate din fondul Fondul de Coeziune, în cadrul POS Mediu.

Cu toate acestea, măsurile de ordin strict tehnic - de construcţie/reabilitare şi retehnologizare a sistemelor de alimentare cu apă şi cele de canalizare – au fost considerate insuficinete pentru a garanta succesul, pe termen lung, a unor astfel de investiții de anvergura și asfel, a apărut necesitatea implementării unor măsuri de ordin managerial, a unui mod de gestionare coordonată a sistemelor respective, astfel încât să se poată atinge ţintele şi angajamentele asumate de România în acest sector.

Aceste măsuri de ordin managerial au rezultat în regionalizarea serviciilor de apă şi canalizare.

Avantajele regionalizării

Operarea activităţilor de apă şi canalizare la nivel regional și nu local, prezintă următoarele avantaje:

  • Furnizarea serviciilor la nivel regional şi folosind sisteme integrate duce, în timp, la reducerea risipei de apă, promovarea conservării resurselor, minimizarea investiţiilor şi protecţia surselor de apă;
  • Creşterea capacităţii de pregătire şi implementare a proiectelor de investiţii, precum şi a capabilităţilor de negociere a finanţării;
  • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor funizate, a relaţiei cu clienţii şi a percepţiei acestora privind operatorii;
  • Realizarea de economii de scară cu impact asupra eficientizării anumitor categorii de costuri: centralizarea activităţii de facturare şi managementul financiar, Unitatea de Implementare a Proiectului la nivel central, managementul laboratoarelor la nivel centralizat, etc.
  • Conducerea activităţii prin folosirea instrumentelor de management moderne şi eficiente şi reducerea implicării factorului politic în operarea activităţii;

Așadar, în contextul nevoii de abordare integrată a managementului resurselor de apă și a strategiilor pe termen lung, mai multe comunități din județul Bacău și-au regândit și restructurat resursele manageriale și au format un unic operator regional (OR). În acest sens, procesul de regionalizare în sectorul apei şi apei uzate cuprinde 3 elemente cheie:

  • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI);
  • Operatorul Regional (OR) – în prezent, S.C. C.R.A.B. S.A.
  • Contractul de delegare.

În urma acestui proces se aşteapă o optimizare a costurilor de investiţii şi de operare pe care le implică proiecte precum cele amintite mai sus.

Toate realizările de până acum ale SC Compania Regională de Apă Bacău SA în ceea ce privește modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată, au acum prilejul de a căpăta mai multă consistență și de fi desăvârșite în cadrul proiectului de anvergură pe care îl derulează această companie în prezent, în calitate de Operator Regional, începând cu 23 August 2011, respectiv Proiectul ”Extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” co-finanțat din Fondul de Coeziune în cadrul POS Mediu 2007-2013.

Schema UAT

„Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău” (ADIB) a fost înfiinţată în 2008, fiind înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor prin certificatul de înscriere nr. 7389/180/2008 emis în data de 03.06.2008.

Înregistrarea “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău” s-a bazat pe deciziile consiliilor locale şi judeţene ale municipiilor, oraşelor şi comunelor care doresc să adere la Asociaţie, având în prezent 84 de membri: Judeţul Bacău, municipiile Bacău şi Moineşti, oraşele Buhuşi, Dărmăneşti, Slănic-Moldova şi Târgu Ocna, comunele Agăş, Ardeoani, Asău, Balcani, Bereşti-Tazlău, Berzunţi, Bârsăneşti, Blăgeşti, Bogdăneşti, Brusturoasa, Buciumi, Caşin, Căiuţi, Coloneşti, Corbasca, Coţofăneşti, Dămieneşti, Dealu Morii, Dofteana, Faraoani, Filipeni, Filipeşti, Găiceana, Ghimeş-Făget, Gioseni, Gârleni, Glăvăneşti, Gura Văii, Helegiu, Hemeiuş, Horgeşti, Iteşti, Izvoru Berheciului, Letea Veche, Lipova, Livezi, Luizi Călugăra, Măgireşti, Măgura, Mănăstirea Caşin, Mărgineni, Motoşeni, Negri, Nicolae Bălcescu, Odobeşti, Oituz, Onceşti, Orbeni, Palanca, Parava, Parincea, Pânceşti, Pârgăreşti, Plopana, Podu Turcului, Poduri, Prăjeşti, Racova, Răcăciuni, Răchitoasa, Sascut, Sănduleni, Sărata, Săuceşti, Scorţeni, Secuieni, Solonţ, Stănişeşti, Strugari, Ştefan cel Mare, Tătărăşti, Târgu Trotuş, Ungureni, Urecheşti, Valea Seacă, Vultureni, Zemeş.

Conform statutului, “Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău” s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Sunteti aici: Prezentare Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare