Descrierea contextului

În contextul integrării în Uniunea Europeană, România a beneficiat, atât în perioada de pre-aderare cât şi în perioada post-aderare de importante resurse financiare destinate reducerii decalajului dintre țara noastră și statele Uniunii Europene în ceea ce privește infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. Dacă, în perioada de pre-aderare, programe precum ISPA își propuneau cu precădere reducerea acestui decalaj, în prezent, actualele programe din domeniul protecției mediului au drept țintă continuarea și completarea cu alte investiții a proiectelor realizate anterior, în vederea creșterii calității vieții populației României.

O parte dintre aceste oportunități financiare au fost fructificate, atât în perioada de pre-aderare, cât și în perioada actuală, de către S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A (S.C. C.R.A.B. S.A.). În 1997, S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a beneficiat de cofinanțare din partea CE și BERD în cadrul programului MUDP II realizând o serie de investiții de reabilitare a rețelelor de alimentare și distribuție apă și a stațiilor de pompare în municipiul Bacău.

Ulterior, programul ISPA a constituit o oportunitate pentru S.C. C.R.A.B. S.A. pentru realizarea de investiții precum îmbunătățirea alimentarii cu apă a municipiului Bacău, construcția unei noi stații de tratare a apei potabile pentru aducțiunea de la Poiana Uzului, reabilitarea stației de epurare a apelor uzate Bacău etc.

Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”

În prezent, S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, beneficiază de asistență financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” cod proiect CCI2009 RO161 PR015. Conform contractului de finanțare nr. 122203 din data de 23.08.2011 încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor, valoarea totală a proiectului este de 117.953.236 Euro, fără TVA. Valoarea eligibilă conform POS Mediu este de 107.519.490 Euro, din care:

 • 91.391.567 Euro reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune,
 • 13.977.533 Euro reprezintă finanțarea nerambursabilă de la Bugetul de Stat,
 • 2.150.390 Euro reprezintă contribuția de la Bugetele Locale.
 • Contribuția financiară a Beneficiarului este de 10.433.746 Euro.

Rezultatul așteptat al proiectului îl repezintă creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect. Aceste aglomerări sunt: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Târgu Ocna.

Investiţiile prioritare care fac obiectul acestui proiect şi care vor asigura atingerea principalelor obiective ale acestuia sunt:

APĂ POTABILĂ

 • Bacău: Reabilitarea stației de tratare a apei potabile Cărăboaia;
 • Moinești: Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile;
 • Buhuși: Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile.

APE REZIDUALE

 • Bacău:
  • Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv linii de presiune și stații de pompare;
  • Extinderea stației de epurare – treapta terțiară.
 • Moinești:
  • Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv linii de presiune si statii de pompare;
  • Reabilitarea stației de epurare Moinești Nord;
  • Construcția unei stații noi de epurare Moinești Sud.
 • Buhuși:
  • Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv linii de presiune si statii de pompare;
  • Închiderea stației de epurare existente și construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate.
 • Dărmănești:
  • Construcția unui sistem de canalizare complet nou, inclusiv linii de presiune si statii de pompare;
  • Închiderea stației de epurare existente și construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate.
 • Târgu Ocna:
  • Construcția unui sistem de canalizare complet nou, inclusiv linii de presiune si statii de pompare;
  • Închiderea stației de epurare existente și construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate.

Conform Contractului de Finanțare, proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” se va desfășura până la finele anului 2015.

Începând cu data de 1 Octombrie 2011 se derulează deja primul contract din cadrul acestui proiect, respectiv contractul de servicii de Asistenţă Tehnică pentru „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău (Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului, Proiectarea şi Supervizarea Lucrărilor)”, în valoare de 36.524.878,55 lei, fără TVA, atribuit, în urma licitaţiei, asocierii formate din SC FICHTNER ENVIRONMENT SRL și SC INTERDEVELOPMENT SRL.

În urma acestor investiții sistemul de management al apelor potabile și reziduale din județul Bacău va deveni mai eficient din punct de vedere economic și totodată suportabil pentru populație, contribuind astfel la atingerea obiectivului global al POS Mediu şi anume, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, în conformitate cu prevederile acquis-ului comunitar din domeniul protecției mediului.

Sunteti aici: Acasă