Implementarea sistemului GIS pentru reţelele de apa si canalizare in judeţul Bacău

Printre obiectivele specifice ale Contractului de Servicii de Asistenta Tehnica se număra și "Implementarea unui sistem GIS pentru reţelele de apă si canalizare'' la nivelul aglomerărilor urbane Bacău, Moineşti, Buhuşi, Târgu Ocna si Dărmănești urmând ca Operatorul Regional - Compania Regionala de Apă Bacău sa extindă ulterior sistemul, la nivelul întregii arii de operare.

GIS este acronimul in limba engleza pentru Sisteme Informationale Geografice: Geographic Information Systems (SUA), Geographical Information Systems (Marea Britanie, Australia, Canada), Geographical Information Science (academic).

Apariţia si dezvoltarea GIS-ului a fost posibila ca urmare a progreselor spectaculoase înregistrate în domeniile tehnicii de calcul, cartografierii computerizate şi Sistemelor de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD). Principalul avantaj al computerizării informaţiilor geografice este acela al integrării rapide a numeroase seturi de date de tipuri şi cu surse variate intr-un singur sistem, folosind caracteristica lor comună: localizarea geografică.

Sistemul informatic se referă la volumul imens de date ce sunt manipulate in cadrul unui GIS cu ajutorul calculatorului. Sistemele computerizate au devenit vitale în stocarea şi prelucrarea unui volum de informaţii aflat in continuă creştere, în tratarea unor algoritmi spaţiali complecşi şi integrarea unor date caracterizate prin scări, proiecţii si formate diferite.

Sistemul GIS poate fi definit ca fiind o colecţie organizată de hardware, software şi proceduri proiectate, date geografice şi personal calificat în scopul culegerii, gestionarii, manipulării, analizei, modelării şi afisării datelor utilizate pentru rezolvarea problemelor complexe de administrare şi planificare.

De o mare complexitate, GIS-ul necesita următoarele mijloace:

  • date de intrare provenind din măsurători în teren, harţi, fotografii aeriene, planuri de situaţie post execuţie, documente existente în cadrul biroului tehnic, etc;
  • stocarea datelor, redarea şi interogarea;
  • transformarea datelor, analiza si modelarea, incluzând statistica spaţiala;
  • expunerea datelor sub forma de harţi, planuri şi rapoarte.

O baza de date geografică este o colecţie de date geografice prin care se înţelege un ansamblu format din date spaţiale (poziţie exprimată prin coordonate), date descriptive (atribute) asociate obiectelor/fenomenelor geografice (diametre, material, adâncimi, intervenţii) şi relaţii spaţiale (topologie-poziţia relativă faţă de alte entități) organizate pentru a facilita stocarea, interogarea, actualizarea şi afişarea de către o mulţime de utilizatori în mod eficient.

Datele reprezintă cea mai importanta componentă a sistemelor informatice geografice. Datele sunt organizate si gestionate cu ajutorul unui Sistem de Gestiune a Bazelor de Date.

Colectarea datelor din teren se face prin măsurători topografice şi completarea unor formulare privind inventarierea obiectelor de pe reţelele de alimentare cu apă şi canalizare. Din echipele de teren organizate în cadrul fac parte specialişti ai Consultantului (ingineri geodezi si apa-canal) şi personal desemnat de operator (un angajat CRAB care cunoaşte foarte bine traseele reţelelor de apă si canalizare). Această activitate este laborioasă şi necesită mult timp. Până în prezent au fost culese date din teren pentru aglomerarea Dărmănești. În următoarele luni este planificată culegea datelor pentru aglomerările Bacău, Buhuşi, Dărmănești, Moineşti şi Tg. Ocna.

Scopul sistemului GIS este de a încorpora informaţii relevante privind infrastructura de apă şi apă uzată, exploatarea şi întreţinerea acesteia, de asemenea, de a furniza datele necesare implementării unui sistem modern de modelare hidraulica a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. Trecerea la o soluţie GIS centralizată, în care toţi cei interesaţi folosesc acelaşi set de date şi modificările se realizează o singura data, este o soluţie viabilă şi optimă prin care se poate asigura suport tehnic necesar pentru un management modern şi eficient al sistemelor de apa si canalizare.

Baza de date GIS conţine elemente de infrastructură ale reţelelor de apă (conducte, cămine, vane, branşamente, staţii de pompare, rezervoare, intervenţii, etc.) şi a reţelelor de canalizare (conducte de canalizare, cămine, racorduri, staţii de pompare apă uzată, etc.) georeferenţiate care, coroborate cu datele furnizate de echipamentele de monitorizare a reţelelor (apometre, debitmetre, analize de calitatea apei, etc.) vor putea fi utilizate în timp real de către compartimentul financiar şi compartimentul de relaţii cu publicul din cadrul Companiei Regionale de Apă Bacău. Totodată biroul GIS va putea înştiinţa compartimentul de întreţinere a reţelelor de apă şi canalizare în sensul semnalării unor anomalii de exploatare, cum ar fi pierderi în reţeaua de alimentare cu apă datorate spărturilor din conducte sau a funcţionarii defectuoase a apometrelor, iar in cazul reţelei de canalizare, a exfiltraţiilor sau infiltraţiilor în conducte.

Rolul sistemului GIS în analiza reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare este de a furniza o baza de date precisă a parametrilor constructivi şi spaţiali ai reţelelor, care să permită analiza cantitativă a parametrilor (parametri hidraulici, parametri de calitate a apei, grad de uzură a elementelor constructive ale reţelelor, etc.) Toţi aceşti parametri, prin utilizarea unei aplicaţii software adecvată, servesc la optimizarea managementului reţelelor de apa si canalizare, de la analize hidraulice şi de calitatea apei, pana la programarea pompelor şi un management selectiv al scenariilor de exploatare, sau pot asigura baza de proiectare, în cazul extinderii acestora.

AutoCAD Map 3D este o aplicaţie software specializată Autodesk utilizată în vederea gestionării reţelelor de alimentare cu apă si canalizare, automatizării proceselor de decizie şi imbunătăţirii calităţii serviciilor, una din cele mai cunoscute aplicaţii la nivel mondial.

Sunteti aici: Informații utile Despre GIS