Obiectivele Proiectului

Proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” urmează să fie implementat în 5 aglomerări urbane din judeţul Bacău, respectiv: Bacău, Moineşti, Târgu Ocna, Dărmăneşti, Buhuşi. Cele cinci aglomerări sunt indicate pe harta prezentată mai jos.

Obiectivul general al Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău" este acela de a îmbunătăți infrastructura de apă potabilă şi apă uzată din Județul Bacău, atât în beneficiul locuitorilor și a mediului înconjurător, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor referitoare la acquis-ul comunitar din domeniul mediului înconjurător pe parcursul perioadelor de tranziție agreate de România și Uniunea Europeană în acest domeniu.

Obiectivele de mediu ale Proiectului sunt:

 • Îmbunătățirea calității și a siguranței alimentării cu apă, prin reabilitarea instalațiilor necorespunzătoare din punct de vedere tehnic;
 • Reducerea pierderilor de apă din reţelele de distribuţie;
 • Atenuarea riscurilor asupra sănătății umane, cu privire la descărcările de apă uzată netratată sau tratată insuficient;
 • Reducerea riscurilor de inundații;
 • Reducerea poluării râurilor Trotuș, Tazlău și Siret, cauzată de efluenți tratați necorespunzător, precum și regenerarea biotopului râurilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Pentru sistemele de alimentare cu apă:
 • Creşterea ratei de conectare a populaţiei la reţelele de canalizare şi apă potabilă până la o rată de conectare de 90%, ţintă ce trebuie îndeplinită complet până în anul 2015;
 • Extinderea sau instalarea de noi conducte de distribuţie a apei, vor fi succesive extinderii şi / sau construcţiei de reţele de canalizare
 • Aplicarea de standarde şi funcţiuni moderne infrastructurilor
 • Reducerea consumului de energie prin promovarea echipamentelor eficace şi eficiente energetic
 • Creşterea calităţii serviciilor în ambele sectoare
Pentru sistemele de apă uzată:
 • Creşterea ratei de conectare a populaţiei la reţelele de canalizare şi apă potabilă până la o rată de conectare de 90%, ţintă ce trebuie îndeplinită complet până în anul 2015;
 • Implementarea Directivei UE 91/271/CEE, transpusă în legislația națională de HG 352/2005, care amendează HG 188/2002, privind colectarea și epurarea apelor uzate orășenești și evitarea evacuării apelor uzate orășenești netratate, în receptori naturali;
 • Conformarea cerinţelor Directivei 98/83/EC privind calitatea apei potabile, până în 2015;
 • Extinderea şi construcţia de noi staţii de tratare ape uzate, inclusiv treapta terţiară, până la o rată de acoperire de 100% a zonelor urbane, ţintă ce trebuie îndeplinită complet până în anul 2015.
Sunteti aici: Prezentare Obiectivele Proiectului